Duurzaamheid bij Nederlandse bloemenkwekers

Duurzaamheid begint een steeds belangrijker en ook algemener begrip te worden. Niet alleen onder bedrijven, zoals Nederlandse bloemenkwekers, maar ook onder consumenten. Zo leggen zij steeds vaker de vraag bij bloemisten neer hoe het zit met de duurzaamheid van het product die zij in de winkel aanschaffen. In onze blogs, zoals ‘Op bezoek bij de kweker’ kan je altijd lezen op welke manier(en) er duurzaam geteeld wordt. Dat kan namelijk op vele manieren!

De belangrijkste duurzame initiatieven die kwekers toepassen leggen wij je graag uit. Deze achtergrondinformatie kan jij, in combinatie met jouw eigen bloemenkennis, vervolgens meegeven aan jouw klanten. Op deze manier krijgt de consument een veel beter beeld hoeveel er geïnvesteerd wordt in het bloemetje dat zij bij jou kopen.

Waterbeheer

Is het je weleens opgevallen dat er naast kassen vaak enorme bassins staan? Regenwater zit vol met vitaminen en mineralen die erg goed zijn voor bloemen en planten. Juist daarom kiezen kwekers ervoor om met de natuur samen te werken. Met de installatie van een geavanceerd irrigatiesysteem wordt overtollig water terugpompt naar de bassins en kan dit water opnieuw worden ingezet. Middels deze techniek wordt er bij de kwekers niet tot nauwelijks drinkwater ingezet bij de productie en wordt er zo veel mogelijk water hergebruikt.

Warmtenetwerk

Vele bloemen en planten hebben warmte nodig om goed te kunnen groeien tot het allermooiste product. Kwekerijen maken veelal gebruik van geothermie (aardwarmte) via een aansluiting met het warmtenetwerk. Zo zijn kwekers minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en dragen minder CO2 uit. Is er toch een te veel aan CO2 geproduceerd? Dit wordt in fabrieken opgeslagen en gaat weer naar de kassen die het nodig hebben voor de groei van de gewassen. Op deze manier wordt er zo klimaat neutraal mogelijk gewerkt. Ontzettend goed, maar dit maakt de bloemen helaas niet goedkoper. Wel het streven naar een zo klein mogelijke footprint.

Zonnepanelen

Veel kwekers hebben geïnvesteerd in zonnepanelen om meer zelfvoorzienend te zijn. Hierdoor wordt er genoeg stroom opgewekt om de gehele kas te voorzien van energie. Maar er wordt ook een deel terug geleverd om bijv. huishoudens te voorzien van elektriciteit. Een win-win situatie.

Energiespel van vraag en aanbod

Net zoals bij het overschot aan CO2, vormen kwekerijen ook een buffer voor de stroomvoorziening op het overbelaste Nederlandse stroomnetwerk. Als er te veel zonne- of windenergie geproduceerd wordt op een mooie zonnige dag met veel wind, gaan de lampen op dat moment aan bij de kweker. Bij een tekort op het netwerk gaan de lampen juist weer uit. Dit spel van vraag en aanbod gaat de hele dag door en is automatisch ingeregeld met de stroombeheerder.

LED-verlichting

De traditionele oranje warmtelampen zijn in vele bloemenkassen inmiddels op grote schaal vervangen door innovatieve roze LED-verlichting. Deze zorgen ervoor dat planten sneller en beter groeien. De felgekleurde verlichting is dé nieuwe manier van telen. Waarom roze? “Om te groeien heeft een plant rood licht nodig. Om de plant compact te houden is er weer blauw licht nodig. Bij elkaar wordt dit dus roze. Per plantensoort kan je precies afstemmen wat de ideale lichtverhouding is.”

Inzet van gewasbescherming

Gewasbescherming is van groot belang om bloemen en planten van de hoogste kwaliteit te telen. Er bestaan helaas vele beestjes of bacteriën die schade aan de planten veroorzaken. Om dit te bestrijden, gebruiken kwekers zo vaak mogelijk biologische bestrijding. Dit doen ze met de inzet van natuurlijke vijanden, zoals mijten, sluipwespen en insecten. Deze nuttige insecten eten met alle liefde de ‘verkeerde beestjes’, zoals luizen op. Biologische bestrijders hangen vaak in zakjes aan de plant of zijn verwerkt in bodembedekkers. Zo blijft het gewas voor langere tijd beschermd én blijven de goede beestjes, die we zo hard nodig hebben, in leven.

Duurzame certificeringen

In onze Bloomer webshop zie je bij elk product of en welke certificering deze heeft, zoals MPS en Biologisch. Wat betekenen deze certificeringen precies en wat houden ze in? Deze milieubeoordelingen hebben we voor je in kaart gebracht.

Daarom kies je bewust!

Nederlandse kwekers werken keihard aan hun ambitie om milieuvriendelijk, CO2- en energieneutraal te produceren. Ook een steentje bijdragen aan het verbeteren van de wereld? Duurzaamheid begint altijd bij jezelf. Kies daarom bewust voor bloemen en planten die met de grootste zorg, liefde en respect zijn gekweekt. Ze zorgen immers voor een gezonde en kleurrijke omgeving en maken iedereen… gelukkig!

Heb je n.a.v. dit bericht vragen?